Kirjastolain tavoitteet

Kirjastolain tavoitteena on edistää:

1) Väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin.

2) Tiedon saatavuutta ja käyttöä.

3) Lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa.

4) Mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

5) Aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Lain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Tilaa Kirjastoseuran noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä päättäjäkirje antamalla yhteystietosi. Tietoja käytetään ainoastaan kirjeen lähettämiseen. Voit peruuttaa päättäjäkirjeen tilauksen milloin vain vastaamalla kirjeeseen.

Beställ Finlands biblioteksförenings nyhetsbrev Framtidens bibliotek som ges ut fyra gånger per år. Du kan när som helst ändra dig och avbeställa din prenumeration genom att svara på brevet. Dina kontaktuppgifter ges inte vidare till någon utomstående.

Tilaa tästä / Beställ här

Kirjastot ja suomalaiset 2023-tutkimus

Tuoreen tutkimuksen mukaan kirjastojen merkitys lasten lukutaidon tukijana on korvaamaton. Noin kaksi kolmesta lapsiperheellisestä oli käynyt lapsen tai lasten kanssa kirjastossa. 14 prosenttia oli tehnyt niin useamman kerran kuukaudessa, hieman useampi kuin joka neljäs vähintään kerran kuukaudessa.

Tämän päälle tulevat vielä koululuokkien kanssa tehtävät säännölliset kouluvierailut.

Enemmistö suomalaisista käyttää kirjastoa saman verran kuin viime vuonna. Lähes joka neljäs aikoo lisätä kirjastokäyntejään tänä vuonna.

Tutkimuksen mukaan kirjaston läheisempi sijainti, joustavammat aukiolot ja uusien kirjojen helpompi saatavuus lisäisivät suomalaisten intoa käyttää kirjastoa nykyistä enemmän.

Keskimäärin hieman reilut puolet suomalaisista kertoo, että he voisivat käyttää kirjastoa nykyistä enemmän.

Valtaenemmistö suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että kirjasto auttaa löytämään luotettavaa tietoa. Useampi kuin neljä viidestä pitää tätä merkittävänä kirjastolle kuuluvana asiana.

Melkein yhtä moni on sitä mieltä, että on tärkeää, että kirjasto tarjoaa pääsyn digilaitteisiin ja digitaalisiin aineistoihin.

Lisäksi valtaosa suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että kirjasto tarjoaa digiopastusta.

Enemmistölle merkitystä on silläkin, että kirjasto järjestää maksuttomia kulttuuritapahtumia. Käytännössä kaksi suomalaista kolmesta on sitä mieltä, että kyseessä on kirjaston tärkeä tehtävä.

Kirjaston käyttö on palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle. Kaksi kolmesta suomalaisesta käy kirjastossa. Noin puolet suomalaisista on kokeillut e-kirjastoa.

Tulokset käyvät ilmi tutkimusyhtiö Kantarin tutkimuksesta, joka toteutettiin Suomen kirjastoseuran toimeksiannosta tammikuussa 2023.

Lataa tutkimus