Kirjastot edistävät aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Lukutaidon turvaamisen kannalta kirjastojen merkitys on korvaamaton.

Kaksi kolmesta suomalaisesta käy kirjastossa, ja käynnit ovat kasvussa. Yhä useampi kävisi kirjastossa, jos se olisi lähempänä. Lue lisää ja katso video kirjastojen arvokkaasta työstä.

Tutustu kirjastolain tavoitteisiin tästä linkistä.

Kirjastolain tavoitteisiin sitoutuneet kansanedustajaehdokkaat

Portti sivistykseen ja kulttuuriin

Kirjasto on tärkein maksuton kulttuuripalvelu. Monessa kunnassa kirjasto on kulttuurin keskus, jossa voi lainata aineistoa, kohdata muita ihmisiä, nähdä ja kokea tapahtumia ja saada lisää ymmärrystä maailmasta.

Tutkitun tiedon äärelle

Ammattitaitoinen henkilökunta auttaa asiakkaita löytämään ja tunnistamaan oikeaa tietoa. Neljä viidestä suomalaisesta pitää tätä kirjaston tärkeänä tehtävänä. Kirjastossa pitää olla kunnan kokoon nähden riittävä määrä henkilökuntaa.

Lukutaidon kehittäjä

Kirjasto tukee kaikenikäisiä lukutaidon kehittämisessä. Kirjastovierailut, kirjavinkkaukset, kouluyhteistyö, lukupiirit ja satutunnit ovat olennainen tekijä suomalaisten sivistyksen turvaamisessa.

Tilat oppimiseen ja työskentelyyn

Kirjasto tarjoaa maksuttoman ja kaikille avoimen tilan oppimiseen ja työskentelyyn, oli kyseessä sitten ylioppilaskirjoituksiin lukeminen tai aloittelevan startupin suunnittelupalaveri. Kansalaisopistot ja erilaiset yhdistykset hyödyntävät kirjaston tiloja omissa tapahtumissaan.

Demokratian ja sananvapauden puolustaja

Kirjastot ovat äänestyspaikkoja ja vaaliväittelyiden näyttämöitä. Ne ovat yhä useammin paikkoja, joissa politiikka kokoaa alueen ihmiset yhteen. Kirjasto on kantaa ottamaton tapahtumien järjestäjä sekä tilan antaja, johon mahtuu jokainen rauhanomainen, ihmisoikeuksia kunnioittava toimija.